בגוף שני 2014

THE UNTOUCHABLES

The Right to Childhood Should be Protected.

Erik Ravelo / F A B R I C A 2012
Erik Ravelo


אוקטובר 2014
------------------------------------------------------------------


אבי היה אלוהים ולא ידע  /  יהודה עמיחי, מתוך השיר: "מלון הורי"   

 בספר: "פתוח סגור פתוח"אבי היה אלוהים ולא ידע. הוא נתן לי

את עשרת הדברות לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן

אלא ברכות ובאהבה. והוסיף לטופים והוסיף מלים טובות,

והוסיף "אנא" והוסיף "בבקשה". וזימר זכור ושמור

בניגון אחד והתחנן ובכה בשקט בין דיבר לדיבר,

לא תישא שם אלוהיך לשוא, לא תישא, לא לשוא,

אנא, אל תענה ברעך עד שקר. וחיבק אותי חזק ולחש באוזני,

לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח. ושם את כפות ידיו הפתוחות

על ראשי בברכת יום כיפור. כבד, אהב, למען יאריכון ימיך

על פני האדמה. וקול אבי לבן כמו שער ראשו.

אחר כך הפנה את פניו אלי בפעם האחרונה

כמו ביום שבו מת בזרועותי ואמר: אני רוצה להוסיף

שניים לעשרת הדברות:

הדיבר האחד-עשר, "לא תשתנה"

והדיבר השניים-עשר, "השתנה, תשתנה"

כך אמר אבי ופנה ממני והלך

ונעלם במרחקיו המוזרים.

http://masculinestyle.tumblr.com/post/99618301814Brick Lane, London #streetart


אוקטובר 14
עזרת נשים/ אגי משעול 


אוי אחיותינו גזומות השער


בתולות הראי הפרות

ורבות ויולדות וזנות

את מי שיתנודד כמסמם מול קירות

ישתטח על קברים

יסתיר אתכן מעיניו

במקום לכבש את יצרו שלו


אתן הכלואות במנזרים של בד, הקונות

את הכבוד בת מלך ונדחפות פנימה

לירכתי אוטובוסים

זוחלות לארך קיר

מאחורי פרגוד פלסטיק ירק -


המכפתרות, הרכוסות עד מחנק

הגרובות שחורים ארבעים דניר

מזיעות תחת שאל ומאמינות

לאשת חיל שזורקים לכן כל שבת

כמו טיפ לחופפת

אוי וי לכן.


מהיבלית שבתוך הזקנים

הערוות בעמקי השפמים


מהשדים בין קפלי הגלימות, העניבות

המפרידות את הראש מהלב, החגורות

המפרידות את הלב מהחלצים

כלימה מכלימה

אלהים מאלהים


מזבוב קלל ירק

המפשיל את כנפות הארץ

חוכך כפות זבל

וזומם.


דצמבר 2011

עדכון אחרון ב-רביעי, 22 אוקטובר 2014 20:59