מיצב 2008-1998

הבנת המקרא │ דינה שנהב

הבנת המקרא │ דינה שנהב

התערוכה "הבנת המקרא" היא הצבה המורכבת מעבודות שונות אשר בעבר הוצגו כחלק מתערוכות נפרדות וכעת מוצגות יחדיו. העבודות תומכות, מעשירות ומעמיקות האחת את השנייה, רוקמות עור וגידים כיחידה אחת. העבודות מתייחסות לסיפורים מהמקרא שהתגלגלו והפכו למיתוסים ולצילום אחד עכשווי המתפרש כנבואה אפוקליפטית. הטקסטים המקראיים מלווים את האמנית, קרובים אליה ומהווים בסיס לניתוח, להתייחסות ולפרשנות אישית לכל אורך דרכה האמנותית.

דילוג לתוכן