נובמבר 2017 - פברואר 2018

רשומות

רשומות
מיכל אורגיל | שיראל ספרא
 
יומן ויזואלי, זיכרון של יום ושל רגע חולף, גשר בין מחשבות וחלומות, אירועים שקרו וכאלו שרק רצינו או קיווינו שיקרו. רגש בר-חלוף או רגש עמוק, נוכח, שגורם ללב לפרפר מעט ולסעור.
 
"רשומות", תערוכה הפוכה, מתחילה בקירות ריקים.
 
האמנים מיכל אורגיל ושיראל ספרא צוברים חומרים ויוצרים יצירות על פני משך הזמן, בהתייחסם לבית מיכל כמקום המחבר אנשים, חוויות, פעולות, והתרגשויות. מדי שבוע הם יוסיפו, ישנו, יזיזו ויקימו תערוכה חיה, משתנה ומתפתחת. אירוע פתיחת התערוכה יתקיים לקראת סופה, בפברואר.
 
דילוג לתוכן