שבוע הספר | שוק קח – תן 

בסמוך לשבוע הספר העברי, שוק להחלפת ספרים בחצר הבית:
הזדמנות לתת ספרים אהובים ולמצוא אחרים במקומם.
הכניסה חופשית.

יום ד'|  22.8.6 | 17:00-20:00

 

דילוג לתוכן