22.12 | יום ד' | 20:30

חורשת האקליפטוס I רמי ליבני

חורשת האקליפטוס I רמי ליבני | 22.12.21

הוא כותב על נעמי שמר, שיצרה אינדיווידואליזם פטריוטי ומיתולוגיה חילונית. לנושאים, למלים, לדימויים וללחנים הפשוטים והבסיסיים לכאורה, יש צלילות צרופה חד-פעמית ואיזו חיוניות רעננה ייחודית – בעברית, בחריזה ובריתמוס – שמזכירות במשהו אפקט של מיתוס קדום. מפגש עם רמי לבני, מחבר הספר 'קץ עידן העבריות', מנהל תוכנית פולי-תקווה למנהיגות פוליטית סוציאל-דמוקרטית, על שירתה של שמר, על שקיעתה של העבריות ועל חשיבותן של הסכמות ואי הסכמות בחברה הישראלית. על התועלת, המחיר והאיזון ביניהן בחברה בריאה, אגב דיון במושגים כמו "סולידריות", "פלורליזם" ו"כור היתוך".

דילוג לתוכן