אוקטובר - פברואר 2019

קו גבול

קו גבול

מור גל| מיכל אדלר| סוהא תרתיר | איראדה ג'ומעה |סימה לנדא | אופירה שפיץ

שש בוגרות טריות של המחזור האחרון של בתי הספר לאמנות בארץ, ממכללת אורנים (מור גל), המדרשה (מיכל אדלר וסוהא תרתיר),

שנקר (איראדה ג'ומעה),  ומנשר (סימה לנדא ואופירה שפיץ) מתמודדות כל אחת בדרכה האישית והאותנטית בסוגיות  של גדרות והגדרות, גבולות ותחומים.

העיסוק במקום ובנוף הנו רב-פנים: ריאלי ומדומיין, מקומי ומרוחק, ביקורתי ועם זאת חדור געגועים.
מרכיבי הנוף השונים מהווים מרחב רגשי טעון הפורס מגוון אפשרויות. העבודות בתערוכה כמו מודעות למאבקים התמידיים המתקיימים בין הנראה לנסתר. מצד אחד קשר, שייכות והזדהות עם המקום ומצד שני תלישות, היעדר קשר, חוסר הזדהות וניתוק מכל מה שמסמנים הגבולות המוכרים והידועים.
 
ארבעת האמנים מתייחסים לקו התפר שבין הקיים לבלתי מושג, בין העבר להווה, בין מקום מסוים שאולי קיים למקום אחר אולי בדוי, בין מצב תודעתי ספציפי- להרהורים במרחבי הנפש, בין המציאותי לוירטואלי, בין האינטימי לציבורי. זהו מקום שגבולותיו החיצוניים והפנימיים פרומים, מקום שהשוכנים בו חווים טרנספורמציה מתמדת, מצב של אי סדר וארעיות המאיים על גבולות הרציונליות.
דילוג לתוכן