פתיחה: 28 ליוני 2008

רדיוס רחובות: חמישה אמנים

רדיוס רחובות  חמישה אמנים

התערוכה מפגישה בין חמישה אמנים ישראליים עכשוויים אשר דרכי- חייהם הצטלבו עם העיר רחובות (נולדו, גדלו או חיים באזור). חמשת האמנים יוצרים במדיומים שונים מתוך גישות שונות. דווקא מנקודת מוצא זו מעניין לראות איך נוצרת הידברות, דו שיח ברמות שונות, בין העבודות לבין עצמן ובינן לחלל התצוגה.

דילוג לתוכן