האם השיר מגיע לאזניים וללבבות שהוא אמור לגעת.
כי לפרסם אותו באתר זה בלבד . זה בחזקת לשכנע את המשוכנעים.